تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
سطح 3 
 
 
 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00 
لیسانس 
 
اقتصاد نظری 
مفید 
17.62 
فوق لیسانس 
 
فقه اقتصاد 
جامعه العلوم 
0.00 
سطح 4 
1395 
فقه و اصول 
قم 
16.50 
دکترا 
1395 
اقتصاد 
دانشگاه عدالت تهران 
18.80